HockeyHockey

Hockey is een stick- en balspel dat op gras of kunstgras wordt gespeeld. In een wedstrijd staan twee teams van elk elf spelers tegenover elkaar. Alle spelers hebben een stick met een kromme haak, waarmee zij de bal slaan, pushen of stoppen. Doel van het spel is om zoveel mogelijk doelpunten te scoren; liefst meer dan de tegenstander uiteraard. Een doelpunt is gescoord als de bal helemaal over de doellijn is gegaan. Een wedstrijd duurt 70 minuten: twee keer 35 minuten met daartussen een rustpauze.Het team

Een hockeyteam heeft maximaal elf spelers tegelijk in het veld: een keeper en tien veldspelers. Net als bij voetbal onderscheidt het hockey de veldspelers grofweg in aanvallers, middenvelders en verdedigers.Het veld

Een hockeyveld is 91,40 meter lang en 55 meter breed. Het veld wordt in tween verdeeld door een middenlijn. Aan beide uiteinden van het veld liggen de achterlijnen, met precies in het midden een doel (3,66 meter breed). Voor elk doel is een halfronde cirkel getrokken.

Hokceyveld

Speelwijzen

De bal mag op verschillende manieren gespeeld worden:
1. Een slag: een zwaaiende beweging van de stick tegen de bal.
2. Een push: een duwbeweging met de stick tegen de bal.
3. Een flick: een push, waarbij de bal door een polsbeweging omhoog wordt gespeeld.
4. Een scoop: een stilliggende bal die door een scheppende beweging met de stick omhoog wordt gebracht. De haak wordt hierbij schuin onder de bal gezet.De bal spelen

Veldspelers mogen de bal niet met hun voeten spelen; met geen enkel lichaamsdeel overigens. Alleen de keeper mag behalve een stick ook handen en voeten gebruiken, maar alleen om de bal in de eigen cirkel te stoppen. Buiten de cirkel mag ook een keeper alleen maar de stick gebruiken.Scoren

Er zijn bij het hockey drie manieren om te scoren: door middel van een veldgoal, een strafcorner of een strafpush.
Veldgoal: Een veldgoal wordt gescoord gedurende het verloop van de wedstrijd. Een doelpunt telt alleen als de bal helemaal over de doellijn is gegaan. Bovendien moet de bal binnen de cirkel zijn aangeraakt door een speler van de aanvallende partij. Wordt een bal van buiten de cirkel in de goal geslagen, dan telt die niet als doelpunt. Ook niet als alleen een speler van de verdedigende partij de bal heeft aangeraakt.
Strafcorner: Als het verdedigende team bepaalde regels overtreedt (meestal binnen de eigen cirkel), dan kan de tegenstander een strafcorner toegekend krijgen. Voor een strafcorner wordt het spel stil gelegd, zodat beide teams hun strafcornerposities in kunnen nemen. En aanvaller gaat met de bal op een vaste plaats op de achterlijn (minimaal 9,10 meter van de dichtstbijzijnde doelpaal) staan. Deze speler 'pusht' de bal naar zijn mede-aanvallers, die vlak buiten de cirkel klaar staan om de bal in ontvangst te nemen. Tot de strafcorner daadwerkelijk is genomen, mogen deze aanvallers niet binnen de cirkel komen. Maximaal vijf verdedigers (inclusief de keeper) posteren zich achter de achterlijn om de strafcorner te gaan verdedigen. Ze mogen zowel binnen als buiten de goal staan. Alle andere spelers van hun team moeten achter de middenlijn gaan staan. Daar moeten ze blijven tot de strafcorner is genomen. Op het moment dat de aanvaller op de achterlijn de bal heeft gepusht, is de strafcorner genomen. De verdedigers mogen dan de cirkel inlopen om de bal te gaan onderscheppen. De aanvallers moeten er voor zorgen dat de bal eerst nog buiten de cirkel wordt gestopt. Dat houdt in dat de bal volkomen stil moet komen te liggen. Pas als de bal is gestopt, mag hij de cirkel worden ingespeeld, waarna een van de aanvallers de bal op de goal mag schieten. Als het eerste schot op goal een slag is, dan mag de bal niet hoger dan 46 centimeter van de grond komen. Dat is de hoogte van de zij- en achterschotten van het doel. Is het eerste schot een 'scoop' of een 'flick' (ballen die in de lucht worden getild), dan mag de bal binnen de goal op elke hoogte over de achterlijn, mits er maar geen sprake is van gevaarlijk spel.
Strafpush: Een strafpush is vergelijkbaar met de strafschop bij voetbal. De bal wordt op een strafstip gelegd, op een afstand van 6,40 meter recht voor de goal. Een aangewezen speler probeert de bal met n push op de goal te scoren. De goal wordt alleen verdedigd door de keeper van de tegenpartij. Alle andere spelers moeten op zo'n 23 meter van de achterlijn gaan staan. Een strafpush wordt om verschillende redenen toegekend. De meest voorkomende reden is dat een verdediger een praktisch zekere goal op onreglementaire wijze binnen de cirkel tegenhoudt. Ook als een wedstrijd tijdens een belangrijk kampioenschap of toernooi na reguliere speeltijd en verlenging nog onbeslist is, worden strafpushes genomen.